Klub rodičů a dětí

Program spočívající v bezplatných přednáškách odborníka na aktuální témata výchovy a problémů (odchylek) chování v raném dětském věku. Rodiče mají možnost individuálních konzultací s dětským psychologem a pro děti bude po celou dobu trvání programu otevřena herna s dozorem.

Program je v provozu 1x za 14 dní v délce 3 hodin, kapacita činí 8 rodičů a 8 dětí. Pedagogický dozor při programech zajišťován dobrovolnicky, administrativní zajištění projektu sekretářkou POU v rámci rozpočtu na činnost obce. Vedení poradny poskytuje dětský psycholog.

Program se momentálně nekoná, pro více informací nám napište mail: Informace o Klubu rodičů a dětí