Klub seniorů

Prostor pro neformální setkávání a sdílení při malém občerstvení. Setkání bývají provázena aktivitami s terapeutickým efektem za občasné účasti profesionálního psychoterapeuta.

Mezi tento typ programů patří i společné zpívání, dramatický kroužek, výtvarné dílny, společné čtení a diskuze nad knihou nebo nad hlavní myšlenkou proběhlého shromáždění.

Program se momentálně nekoná, pro více informací nám napište mail: Informace o Klubu seniorů