Nedělní shromáždění

Nedělní duchovní shromáždění je prostor pro zamyšlení a reflexi, sdílení i znovunalezení naděje a jistoty na každodenní cestě životem. Program je kombinací mluveného slova, hudby a dalších prvků, které přispívají k bohatému duchovnímu prožitku. Každé shromáždění má dané určité téma, které pak určuje náladu a tematické zaměření.

Program je otevřený veřejnosti a každý je srdečně vítán! Rodiče s dětmi mohou využít herny, lidé hůř slyšící mají k dispozici přijímač se sluchátky, který zajistí kvalitní poslech.

Podrobné informace najdete zde: Nedělní shromáždění Pražské obce unitářů

Srpen 2021

Léčení versus uzdravení

Jana Rašková Každý z nás už prošel nějakou nemocí a procesem léčení. Ovšem od léčení se k uzdravení je někdy velmi dlouhá cesta, která od nás vyžaduje velké odhodlání, odvahu a také – možná překvapivě – chuť se uzdravit!
1. 8.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Kým se stáváme?

Jana Rašková Narodíme se, rosteme, neustále procházíme mnohými proměnami. Kdo a co je ale podněcuje, co jsou hybatelé našeho života? Uchopme svůj život do vlastních rukou a převezměme do značné míry zodpovědnost za to, kým se během svého vývoje skutečně můžeme stát.
15. 8.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Globalizace či fragmentarizace?

Petr Samojský Jak se promítá cítění smyslu věcí (či jeho absence) do praktického i duchovního života?  Kde hledat ukotvení v globálním světě?
22. 8.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Svět má podobu člověka

Petr Samojský Běžně uvažujeme o světě jako základně, na níž může být život. Zkusme se na svět podívat z úplně jiné perspektivy; co když je svět živým organismem svého druhu?
29. 8.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1
Září 2021

Biblické mystifikace: Promluv, Jidáši!

Petr Samojský Když bylo nalezeno evangelium podle Jidáše, věřili jste, že to otřese křesťanstvím? Samozřejmě, neotřáslo. Ale proč vlastně ne? Je to dobře, anebo je to doklad o naší vlastní duchovní korupci?
5. 9.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1
Nebyla nalezena žádná událost!