Nedělní shromáždění

Nedělní duchovní shromáždění je prostor pro zamyšlení a reflexi, sdílení i znovunalezení naděje a jistoty na každodenní cestě životem. Program je kombinací mluveného slova, hudby a dalších prvků, které přispívají k bohatému duchovnímu prožitku. Každé shromáždění má dané určité téma, které pak určuje náladu a tematické zaměření.

Program je otevřený veřejnosti a každý je srdečně vítán! Rodiče s dětmi mohou využít herny, lidé hůř slyšící mají k dispozici přijímač se sluchátky, který zajistí kvalitní poslech.

Podrobné informace najdete zde: Nedělní shromáždění Pražské obce unitářů

Duben 2021

Racionální pohled na racionalitu

Petr Samojský Pochopit život a najít si své místo ve společnosti je důležité. Jsou k tomu zajisté nejrůznější cesty. Současný svět klade důraz na racionalitu; zkusme se na ni podívat racionálně!
18. 4.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Duchovní cesta a politika?

Petr Samojský Když se náboženství spojí s politikou, je to nebezpečné – to si mnozí myslí. Jsou spiritualita a politika nesourodé sféry života, anebo se v něčem stýkají?  Je to pouze věc osobního postoje, anebo otázka principu života?
25. 4.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1
Květen 2021

“Asi by mne to stále bavilo. Ale asi je mi to jedno.”

Petr Samojský Dnešní doba je v některých ohledech naprosto unikátní. Samozřejmě že těžké časy (a snad i mnohem těžší) postihovaly mnohé generace, ale o to nejde. Jde spíš o to, jak otevřené oči máme, abychom si všímali čehokoliv, co nás může nasměrovat dál k duchovnímu růstu!
2. 5.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Záhada znovuzrozeného králíka

Petr Samojský Znovuzrození člověka – klasické téma esoterických duchovních nauk, ale i exoterních náboženství. Zkusme si je osvěžit zcela vážnou problematikou znovuzrozeného králíka.
9. 5.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Blues (a další) jako terapie

Petr Samojský Události ve světě anebo přímo kolem nás jsou složité. Je možné rezignovat, je možné je ignorovat, je možné vzpírat se jim.  A je také možné je zbluesovat! Není to srozumitelné? Vysvětlíme!
16. 5.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Nejdelší cesta

Petr Samojský Jsou různé cíle cest, a tím spíš jsou různé cesty k cílům. Toto téma je unitářům důvěrně známo... A taky už víme, že někdy je delší cesta lepší než cesta pohodlná.
23. 5.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Bůh není jméno

Petr Samojský Mnoho lidí se domnívá, že ví, co je Bůh.  A přitom neví, že to neví.  Na duchovní cestě není třeba domnívat se nebo dokonce předstírat, že víme to, co vědět nelze. Tím spíš je ale důležité prožívat to, co prožít lze.
30. 5.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1
Červen 2021

Biblické mystifikace: Promluv, Jidáši!

Petr Samojský Když bylo nalezeno evangelium podle Jidáše, věřili jste, že to otřese křesťanstvím? Samozřejmě, neotřáslo. Ale proč vlastně ne? Je to dobře, anebo je to doklad o naší vlastní duchovní korupci?
27. 6.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1
Nebyla nalezena žádná událost!