Rádcovský kurz

Program určený pro mládež 10-15 let, zaměřený na práci se spiritualitou, osobnostní zrání a cestu k dospělosti prostřednictvím unitářských principů a výchovy v duchu woodcrafterského hnutí. Cílem je nalézání svého jedinečného místa ve společnosti i zodpovědnosti vůči sobě a světu kolem. Setkání bývají tematicky provázána s utvářením morálních hodnot, poznáváním přírody a aktivní ochranou životního prostředí. Součástí jsou i tvůrčí aktivity.

Jen pro registrované. Pro více informací a přihlášení napište mail: Vedení rádcovského kurzu

Nebyla nalezena žádná událost!