Z dějin unitářství

Přednášky, prezentace a diskuzní skupiny na témata unitářské historie. Konají se příležitostně buď jako samostatné události v rámci určitých programů KC (jako např. Hostem u slunečnice, Unitářská akademie, atd) anebo jako součást jiných programů.