Kdo jsme

V našem centru využíváme nově upravený a modernizovaný komunitní prostor se širokou nabídkou sociálně aktivizační služeb. Projekt je zaměřen na organizaci programů pro všechny věkové kategorie, na aktivizaci cílových skupin, kterým napomáhá v začleňování mezi ostatní místní obyvatele. Důraz je kladen na zapojení sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob.

Komunitní centrum Unitaria chce také přispět k tomu, aby centrum Prahy bylo vnímáno jako místo, kde se bydlí a žije, nikoli pouze jako místo, kterým sice procházejí davy turistů, ale z autentické atmosféry běžného života mnoho nevidí, protože původní obyvatelé z přilehlých ulic prakticky zmizeli.

V neposlední řadě navazujeme na dlouholetou tradici, protože prostory pražské Unitarie byly od samého počátku zamýšleny a budovány jako komunitní centrum. Budova byla vystavěna společností žadatele v letech 1930–1931, jako na svou dobu velmi moderní multifunkční spolkový dům, který zahrnoval tři různě veliké sály různého zaměření (největší shromažďovací, menší divadelní a komorní pro pohybové aktivity v menších skupinách) – navíc všechny mohly být užívány i pro vzdělávací programy, konference, přednášky, výuku a podobně. Prostory byly již tehdy velmi vhodně doplňovány zázemím: například vegetariánskou jídelnou (první svého druhu v Praze), jež měla posilovat uvědomělou péči o tělo i ducha návštěvníků, provozem vodoléčby a podobně.

Nedílnou součástí mělo být od počátku i několik pater komunitních bytů pro potřebné, žel kvůli hospodářské krizi a později necitlivému užívání naším státem, nebyl záměr určitého chráněného bydlení nikdy uveden do praxe, byť i za komunistického režimu se pražská Unitaria snažila být stále svobodným centrem, kde se mohou lidé různých sociálních kategorií otevřeně setkávat, nacházet duchovní zázemí, vzdělávat se a vzájemně inspirovat a posilovat. Na konci 60. a počátku 70. let 20. století byly v Unitarii jako na jednom z mála míst v Praze například provozovány kurzy jógy.

KC Unitaria je provozováno Pražskou obcí unitářů, která je součástí Náboženské společnosti českých unitářů. Spolupracujeme ovšem s mnoha dalšími organizacemi a jednotlivci ve snaze nabídnout programy lidem všech věkových kategorií a s širokým zájmovým zaměřením.