Projekty

Pro děti, mládež a rodiče
dětská herna (0-5 let)
psychologické poradenství (pro rodiče i děti)
příměstské tábory (6-11 let)
besedy pro rodiče (s dětskou hernou během programu)
kreativní, pohybové a rozvojové programy (3-16 let)

Pro seniory
rehabilitační cvičení
besedy a setkávání
bridžový klub

Spiritualita v mém životě
nedělní shromáždění (duchovní posila pro každého)
Středník (krátká každotýdenní duchovní inspirace)
kruhy sdílení (naslouchání, vzájemné sdílení zkušeností)

Vzájemná pomoc a podpora menšin
pro ukrajinské rodiče a děti
časová banka (aktivizační program)

Rozvoj kulturního a společenského života
hudební a filmové večery
přednášky a besedy