Časová banka

Časová banka je program založený na bezplatném vzájemném poskytování služeb a sociálních aktivit v rámci společenství. Každý účastník projektu nabízí služby, které může poskytnout druhým a o které je zájem.

Za každou hodinu, kterou vydá pro druhé, získává hodinový kredit, který si pak může vybrat za služby, které nabízí druzí. Je to tedy opravdu forma banky, přičemž finance v žádném případě roli nehrají; jediným výměnným prostředkem je získaný a přijatý kredit, tedy čas, kterým přispějete druhým a který si od druhých vyberete, případně který někomu přenecháte.

Časová banka je typický aktivizační program, probouzející iniciativu účastníků a pocit potřebnosti, pomoci druhým. Příklad služeb: pomoc a doprovod osob se sníženou pohyblivostí, drobné nákupy nebo výpomoc v domácnosti, zahradní práce, sekání trávy, zalévání květin v nepřítomnosti, dočasná péče o domácí zvířata, upečení nebo uvaření jídla, koncert, předčítání.

Ačkoliv se jednotlivé akce mohou konat mimo KC, centrála a činnost koordinátora spočívá v prostorech KC.