Kruhy sdílení

Program zaměřený na sdílení osobních duchovních témat. Zabýváme se v něm tématy duchovního poznání, mezilidských vztahů, souladu s přírodou a podobně, podle potřeb účastníků.

Moderovaná beseda probíhá v malých skupinkách, zpravidla ob týden. Samotný název napovídá náplň a účel tohoto programu: je to místo, kde je dostatek prostoru k výměně životních zkušeností, otevřenému rozhovoru i mlčení, to vše v přátelské a důvěrné atmosféře.

Jen pro registrované. Pro více informací a přihlášení napište mail: Vedení Kruhů sdílení