Nedělní shromáždění

Nedělní duchovní shromáždění je prostor pro zamyšlení a reflexi, sdílení i znovunalezení naděje a jistoty na každodenní cestě životem. Program je kombinací mluveného slova, hudby a dalších prvků, které přispívají k bohatému duchovnímu prožitku. Každé shromáždění má dané určité téma, které pak určuje náladu a tematické zaměření.

Program je otevřený veřejnosti a každý je srdečně vítán! Rodiče s dětmi mohou využít herny, lidé hůř slyšící mají k dispozici přijímač se sluchátky, který zajistí kvalitní poslech.

Podrobné informace najdete zde: Nedělní shromáždění Pražské obce unitářů

Listopad 2022
Prosinec 2022

Shromáždění: Odkud padá rosa?

Petr Samojský Pravda, běžná rosa navzdory lidovému sousloví nepadá; jak je to ale s rosou duchovní? Uslyšíme písně s vánoční tématikou od Adama Michny z Otradovic v podání pěveckého sboru Fenix.
4. 12.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Shromáždění: O svědomí

Petr Samojský Právě před sto lety, 10. 12. 1922 N. F. Čapek promlouval k zástupům o svědomí. Nahlédněme do jeho rukopisných poznámek a v nich obsažených myšlenek. V něčem se mýlil, protože vycházel ze svérázného pojetí světa. Ale v lecčem nám i dnes nabízí inspiraci v moudrosti. Z cyklu kde jsme byli před sto lety? Po shromáždění následuje vyprávění o pouti za Hvězdoněm Kafkou.
11. 12.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1

Shromáždění: Podivné času plynutí

Petr Samojský Čas označuje dobu, která uplyne mezi dvěma okamžiky. Jak můžeme o času uvažovat z duchovního hlediska? Po shromáždění se bude konat přednáška Stanislava Drdy Jižní Indie – duchovní pouť napříč Tamilnádem.
18. 12.
10:30 - 11:30
Čapkův sál
Anenská 5, Praha 1
Nebyla nalezena žádná událost!