Výtvarná dílna

Příležitostně konané setkání s různorodým zaměřením i s využitím rozmanitých technik. Hlavní princip je sdílení tvůrčí práce s odborným vedením, vytvářením uměleckého díla, přičemž zde pojem “umění” má základ v tvůrčím prožitku vytváření.