Hudební a filmové večery

Někdy je to koncert, jindy film; anebo obojí dohromady! Příležitostně pořádáme události, které kombinují více forem umění. Vzniká pak zajímavá mozaika, kdy jedno doplňuje druhé, a téma, které takovou událost provází, je tím lépe vystiženo.