Přednášky a besedy

V našem komunitním centru se nevyhýbáme žádným tématům k diskuzi nebo osobní reflexi. Pořádáme proto i přednášky, prezentace nebo diskuzní skupiny, které podporují vzdělávání.

Podle potřeby jsou pak takové programy zaměřené podle zájmu, věku nebo sociálního postavení, aby co nejvíce podpořily osobní i společný proces reflexe.